. . . . wbf g2b/Wrama evento SCOPROLIG Prom. Cp. Soc. Open 1 F. Liguria - 23-Mar-2019
ebl open source organizzatore R0950 COM.REG.LIGURIA
figb by G. Baldi direttore BRC331 BARRESE GIANLUCA
M e n u  
  A..E sessione 5 / 5
- score coppia A..E
- cumulata A..E
- sessione A..E
- mani / fiches A..E
  A..E sessione 4 / 5
- score coppia A..E
- cumulata A..E
- sessione A..E
- mani / fiches A..E
  A..E sessione 3 / 5
- score coppia A..E
- cumulata A..E
- sessione A..E
- mani / fiches A..E
  A..E sessione 2 / 5
- score coppia A..E
- cumulata A..E
- sessione A..E
- mani / fiches A..E
  A..E sessione 1 / 5
- score coppia A..E
- sessione A..E
- mani / fiches A..E
  F..G sessione 5 / 5
- score coppia F..G
- cumulata F..G
- sessione F..G
- mani / fiches F..G
  F..G sessione 4 / 5
- score coppia F..G
- cumulata F..G
- sessione F..G
- mani / fiches F..G
  F..G sessione 3 / 5
- score coppia F..G
- cumulata F..G
- sessione F..G
- mani / fiches F..G
  F..G sessione 2 / 5
- score coppia F..G
- cumulata F..G
- sessione F..G
- mani / fiches F..G
  F..G sessione 1 / 5
- score coppia F..G
- sessione F..G
- mani / fiches F..G